E-zine: Werken aan Duurzame Mobiliteit #7

okt 12
Weg
12/10/2021

Spreiden en mijden van (werk)mobiliteit

Na een maandenlange periode van thuiswerken, vinden langzaam maar zeker weer meer werk- en studieactiviteiten op locatie plaats. De versoepelingen van 25 september luiden een nieuwe fase in waarin leren over hybride werken centraal staat. Waarin we thuis werken als het kan en op kantoor als het nodig is. Want door hybride te gaan werken, krijgen werknemers de keuze om de werkgebonden personenmobiliteit te spreiden over de dag en de week of helemaal te mijden door thuis te werken. Spreiden en mijden, zodat we niet met z’n allen tegelijk de trein pakken of in de file gaan staan. Laten we die ervaring vasthouden.

Hoe maak je als werkgever de omslag naar hybride werken? En hoe zorg je als onderwijsinstelling voor spreiding van de studenten over de dag en week? In deze zevende editie van het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, komen de ervaringen, plannen, tips en trics voorbij.

Nieuwe, ‘wendbare’ werkwijze bij genomineerde voor Zo Werkt Het-award

We praten met zorgorganisatie Omring, vorig jaar één van de winnaars van de Zo Werkt Het-award, voor beste (thuis)werkgever van het jaar. Omring heeft, naast het locatiegebonden werk, ook ongeveer 500 kantoormedewerkers. Bij die mensen zag de organisatie het afgelopen jaar veel flexibiliteit, wat Omring inspireert tot een andere inrichting van hun pand in Hoorn.

Belonen van duurzaam reizen

Ook bij de ANWB zit straks niet iedereen meer in de auto en op kantoor. Elke ANWB’er vraagt zich binnenkort – bij de start van de werkdag – af: wat ga ik vandaag doen? Moet ik daarvoor naar mijn werk toe? En hoe ga ik dan naar mijn werk? Daaraan is een vergoedingensysteem gekoppeld, waarbij fietsen en wandelen wordt gestimuleerd. Ook advies- en ingenieursorganisatie Arcadis heeft een beloningssysteem, met een handige app waarin het reisgedrag van de medewerkers wordt geregistreerd en al dan niet wordt beloond met punten. PostNL richtte het pand in Den Haag opnieuw in, geheel toegespitst op hybride werken.

En dan zijn er nog de onderwijsinstellingen. Een aanzienlijk deel van de mensen die in de (ochtend)spits met het openbaar vervoer reizen zijn studenten. Daar valt op het gebied van spreiden en mijden dus veel winst te behalen. Hogeschool Inholland heeft in de eerste weken van het nieuwe studiejaar een pilot, waarin de roosters zijn toegespitst op het zoveel mogelijk verspreiden van studenten over de dag en week. Niet álles hoeft bovendien op de hogeschool plaats te vinden: grootschalige hoorcolleges kunnen ook online. Voor lessen waarbij meer interactie vereist is, komen de studenten juist wel naar school.

Hulp van ervaringsdeskundigen

Kortom; het e-zine staat vol met praktijkverhalen, tips en handvatten van ervaringsdeskundigen. Ook verwijzen we je graag naar Zowerkthet.nl, met meer informatie over spreiden en mijden net als vier video’s met tips ‘van en voor werkgevers’ over een goede werkplek, leiderschap, maatwerk en passend vervoer.

Spreiden en mijden van (werk)mobiliteit

In de zevende editie van het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit is aandacht voor spreiden en mijden van (werk)mobiliteit.