Programmalijn A Robuuste netwerken

apr 05

Binnen de programmalijn ‘Robuuste netwerken’ vallen projecten/acties die primair zijn gericht op het beter benutten/verbeteren/vernieuwen van de regionale infrastructuur (weg, spoor en OV-dienstregelingen) waarmee de externe bereikbaarheid van de regio Noord-Veluwe wordt verbeterd. Bijvoorbeeld door treinen frequenter te laten rijden en/of een Intercitystop op de Noord-Veluwe te realiseren. Ook is er oog voor de dwarsverbindingen met enerzijds Flevoland en anderzijds de steden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Maar we willen ook de interne bereikbaarheid verbeteren bijvoorbeeld door aanpak van de Zuiderzeestraatweg en extra buslijnen specifiek gericht op forenzen en scholieren.

Meer informatie?

Programmamanager Otto Cazemier vertelt je graag meer over de programmalijn Robuuste netwerken.