E-zine: Werken aan Duurzame Mobiliteit #8

dec 17
Vitaal thuiswerken
17/12/2021

Hoe gaan we straks verder met hybride werken?

Nadat dit najaar langzaam maar zeker een hybride werkvorm leek te ontstaan, is het advies van het kabinet sinds 13 november om weer thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Hoe zorgen we ervoor dat we, als de maatregelen op een zeker moment worden versoepeld, zo duurzaam mogelijk reizen en ons werkverkeer spreiden of mijden? E-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit #8, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, staat weer bol van de praktische tips om dat te bereiken.

In deze e-zine vind je goede voorbeelden met betrekking tot hybride werken. We moeten snel kunnen schakelen. Hoe maakt het Rijk die omslag? Daarover hoor je Marieke van Wallenburg, directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie van BZK gaat over de arbeidsvoorwaarden van het Rijk en het ministerie van IenW is één van de departementen waarmee wordt samengewerkt.

Verder geeft het e-zine een inkijkje in een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat onderzoekt of het reizen voor werk en studie door COVID structureel zal veranderen. Je leest over The Hague Connected, een initiatief van een aantal grote organisaties (waaronder Siemens), dat zich inzet voor een schoon en bereikbaar Den Haag. En Schiphol Group vertelt hoe het als fietsambassadeur zoveel mogelijk werknemers per fiets naar Schiphol wil laten komen. Tot slot: LeasePlan was één van de eerste organisaties waarvan het personeelswagenpark wereldwijd overging naar 100% elektrisch.

Naast praktijkverhalen informeert IenW je over het Nieuw Belastingplan 2022 en de normerende regeling voor werkgebonden personenmobiliteit. Kortom, het e-zine staat vol met praktijkverhalen, tips en handvatten van ervaringsdeskundigen.

Hoe gaan we straks verder met hybride werken?

In de achtste editie van het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit is aandacht voor hybride werken.