Voor gemeenten

Het programma Noord-Veluwe Bereikbaar bevat negentien maatregelen die allemaal hun directe en/of indirecte invloed hebben op het behalen van het hoofddoel: slimmere en duurzamere bereikbaarheid. Deze maatregelen zijn ingedeeld naar drie programmalijnen om zo een overzichtelijke structuur te bieden. Sommige maatregelen hebben samenhang met andere maatregelen binnen het programma of andere mobiliteits- en bereikbaarheidsprogramma’s in de regio. Bekijk hier per programmalijn wat de bijbehorende maatregelen en acties zijn.