Privacyverklaring

De aard van onze activiteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeert Noord-Veluwe Bereikbaar je over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) met jouw persoonsgegevens omgaan. Noord-Veluwe Bereikbaar verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

Wie wij zijn

Bekijk hier wat Noord-Veluwe Bereikbaar doet en wie zich hiervoor inspannen: https://www.noordveluwebereikbaar.nl/.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken, zijn onder andere:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • het bedrijf waar je werkt en/of jouw functie;
 • het IP-adres van het apparaat waarmee je onze website bezoekt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over je verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens indien je deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval je je aanmeldt voor één van onze campagnes of webinars, als je onze website bezoekt, een formulier op onze website invult of indien wij (telefoon)gesprekken met je voeren en/of e-mailcontact met je hebben. Ook kunnen wij persoonsgegevens uit openbare bronnen en/of websites putten.

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze bijeenkomsten, initiatieven en samenwerkingen. Concreet verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten
  Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van onze diensten. Noord-Veluwe Bereikbaar organiseert regelmatig campagnes en webinars. Je kunt je hiervoor aanmelden via een aanmeldlink die wij daarvoor tijdelijk op onze website plaatsen of u via een uitnodiging doen toekomen. Wij bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is voor onze dienstverlening.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
  Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. met jouw toestemming;
 4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 1. om onze campagnes en webinars te organiseren en te laten plaatsvinden;
 2. om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 3. bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Noord-Veluwe Bereikbaar, dan sluiten wij met deze partij een verwerkingsovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Noord-Veluwe Bereikbaar houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Noord-Veluwe Bereikbaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Als je specifieke vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, dan kun je contact met ons opnemen via info@noordveluwebereikbaar.nl.

Website en cookies

Cookies

Noord-Veluwe Bereikbaar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Noord-Veluwe Bereikbaar gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over welke persoonsgegevens zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Externe links

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken word je naar een website buiten de website van Noord-Veluwe Bereikbaar geleid. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij je hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website. Noord-Veluwe Bereikbaar heeft geen invloed op de websites van derden en de daarmee gemoeide verwerking van persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies van jouw device kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van jouw browser.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je jouw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties. Om jouw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kun je een e-mailbericht sturen naar info@noordveluwebereikbaar.nl. Noord-Veluwe Bereikbaar kan je vragen je te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op je verzoek.

Contact

Indien je vragen en/of klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij je dit zo snel mogelijk te melden via info@noordveluwebereikbaar.nl. Uiteraard hopen wij je daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Wijzigingen privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Noord-Veluwe Bereikbaar behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.noordveluwebereikbaar.nl/privacy-policy. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2021.