Programmalijn B Duurzaam reizen

apr 05

Onder de programmalijn ‘Duurzaam reizen’ zitten alle maatregelen om reizigers te verleiden duurzamere gedragskeuzes te maken. Hieronder vallen naast het laagdrempeliger maken van alternatieve modaliteiten voor de auto ook het faciliteren van de verduurzaming van het wegverkeer, bijvoorbeeld door het realiseren van een betere laad- en tankinfrastructuur voor zero-emissie voertuigen. Via een werkgeversaanpak die ook aangrenzende regio’s langs de A28-corridor bedient worden forenzen en werkgevers geholpen bij het maken van duurzamere keuzes. Ook is er aandacht voor de verduurzaming van de logistieke dienstverlening.

Meer informatie?

Programmamanager Otto Cazemier vertelt je graag meer over de programmalijn Duurzaam reizen.