Programmalijn C Slimme mobiliteit

apr 05

De programmalijn ‘Slimme mobiliteit’ bevat fysieke en digitale maatregelen om mobiliteit slimmer te maken. Bijvoorbeeld door op strategische locaties zogenoemde hubs in te richten met een passend mobiliteitsaanbod en het verblijf op reeds bestaande hubs of OV-knooppunten te veraangenamen. Naast fysieke maatregelen kan informatievoorziening reizigers helpen slimmere mobiliteitskeuzes te maken. Doelgroepen daarbij zijn bijvoorbeeld recreanten die de regio bezoeken en beroepschauffeurs.

Meer informatie?

Programmamanager Otto Cazemier vertelt je graag meer over de programmalijn Slimme mobiliteit.