Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

aug 14
Eco transport and people concept. Man going to tram, woman charging electro car, guy with bicycle. Flat vector illustration
14/08/2023

Meer dan 100 medewerkers? Dan moet je vanaf volgend jaar de ritten van je medewerkers gaan bijhouden!

 

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Als jouw organisatie 100 of meer medewerkers heeft ben je  vanaf 1 juli 2024 verplicht de gegevens over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

De reden hiervoor is dat dat zakelijk- en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan de helft van het aantal gereden kilometers zorgen en bijna de helft van de uitstoot van personenmobiliteit. De overheid wil deze CO2-uitstoot in kaart brengen met de rapportageverplichting én de uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1,5 megaton verminderd hebben.

Geldt de rapportageverplichting ook voor mij?

Heeft jouw organisatie 100 of meer medewerkers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht de gegevens over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers bij te houden en te rapporteren.

Heb je minder dan 100 medewerkers? Dan geldt de rapportageverplichting niet. Wel mag je vrijwillig je gegevens aanleveren en wordt je CO2-uitstoot aan de hand daarvan automatisch berekend.

Welke gegevens moet ik bijhouden?

Welke gegevens je nodig hebt, staat in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. In deze handreiking van het ministerie staan ook tips hoe je deze gegevens verzamelt.

Dit zijn de belangrijkste gegevens die je bij moet houden:

  • totaal aantal gereisde kilometers van je medewerkers tijdens woon-werkritten en zakelijke ritten.
  • verdeeld over de gebruikte vervoermiddelen.
  • en verdeeld over het brandstoftype van die vervoermiddelen.

Wanneer moet ik rapporteren?

De eerste keer lever je uiterlijk 30 juni 2025 de gegevens over 2024 in. Dit moet je daarna jaarlijks doen. Je vult hiervoor een digitaal formulier  in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Vanaf 16 mei 2023 kan je dit ook al op vrijwillige basis doen, zodat je kunt ontdekken wat de CO2-uitstoot is van de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie.

Moeten we gaan betalen?

In 2026 evalueert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald. Het doel is om de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1,5 megaton verminderd te hebben. Als werkgevers goed op koers liggen, blijft het bij de rapportageverplichting. Als de CO2-reductie niet of niet snel genoeg lukt, kan de overheid vanaf 2027 een wettelijke norm instellen waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen bij werkgevers. Want linksom of rechtsom: de CO2-vermindering is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Waar lees ik meer hierover?

Wat kan Noord Veluwe Bereikbaar voor mij doen?

Noord Veluwe Bereikbaar helpt je kosteloos op weg:

  1. Samenvatting van de handreiking: in onze samenvatting van het 45 pagina’s tellende document van de overheid lees je wat voor belangrijke punten er zijn, welke gegevens je moet aanleveren en welke acties je hiervoor moet ondernemen.
  2. Informatiesessie: 7 september 2023 organiseren we een lunchwebinar over dit onderwerp. Meld je hier aan.
  3. Ondersteuning speciaal voor jou: we helpen je graag met persoonlijke ondersteuning. Neem contact op met info@noordveluwebereikbaar.nl.
  4. Ga aan de slag met verduurzaming. Samen kijken we of jouw mobiliteitsbeleid duurzamer kan. Ga bijvoorbeeld aan de slag met fietsstimulering binnen jouw bedrijf of zet in op thuiswerken, elektrisch rijden of reizen met het openbaar vervoer. We denken graag met je mee!