Rittenadministratie voor zakelijk vervoer

feb 07
Snelweg
07/02/2022

In 2023 wordt de rittenadministratie voor zakelijk en woon-werkverkeer hoogstwaarschijnlijk een feit. De ‘Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ werd eerder nog uitgesteld vanwege de lange kabinetsformatie, maar lijkt er vanaf 2023 toch te komen.

Hoewel de regeling nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, leggen wij alvast uit hoe deze (naar alle waarschijnlijkheid) gaat werken. Werkgevers met meer dan 100 medewerkers moeten de CO₂-uitstoot van zakelijke en woon-werkreizen in kaart gaan brengen. Tot 2025 is registratie voldoende, daarna moet de gemiddelde CO₂-uitstoot voor in ieder geval het zakelijk verkeer per rit ook lager uitkomen dan een vastgestelde norm. Werkgevers die nog niet aan de norm voldoen, hebben tot 1 januari 2026 de tijd om in actie te komen. Inspanningen van werkgevers moeten leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van ov of fiets, of een grotere inzet van schonere voertuigen. Lukt dit niet, dan krijg je een boete.

Evaluatie en bijstelling

Na drie jaar evalueert het ministerie de behaalde CO₂-reductie. Voor de tweede periode van vier jaar kan de norm voor zakelijke mobiliteit worden aangepast. Bovendien kan dan ook een norm voor woon-werkmobiliteit realiteit worden. Voor die tijd is het dus wel verplicht om ook woon-werkkilometers te registreren, maar geldt er nog geen norm.

Registratie van woon-werk en zakelijke ritten

Registratie doe je door van alle ritten minimaal drie dingen vast te leggen:

  • De afgelegde afstand
  • Het type vervoersmiddel
  • Het motief (woon-werk of zakelijk)

Met deze gegevens kun je de CO₂-uitstoot berekenen. Er bestaan systemen die (grotendeels automatisch) reizen registreren. Hiermee is het mogelijk verschillende typen reizen en dus vervoersmiddelen te registreren. Maar ook als je geen gebruik maakt van een extern systeem, kun je goed voldoen aan de eisen die de normerende regeling stelt. Ook zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om een jaarlijkse enquête uit te zetten onder je medewerkers om zo aan de registratieplicht te voldoen.

Wat kan Noord-Veluwe Bereikbaar voor je betekenen?

  1. We houden je op de hoogte je over de ontwikkelingen. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de normerende regeling. Zodra daar iets in verandert, hoor je dat van ons.
  2. We delen kennis over hoe je de CO₂-uitstoot het beste kunt registreren.
  3. We denken met werkgevers mee over de verlaging van de CO₂-uitstoot.

De regeling in een notendop

Hoewel de regeling nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, leggen wij in een infosheet alvast uit hoe deze (naar alle waarschijnlijkheid) gaat werken:

Wat kun jij doen?

Hoewel de regeling nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, leggen wij in een infosheet alvast uit hoe deze (naar alle waarschijnlijkheid) gaat werken.